Här följer en liten beskrivning av MGP’s banstyrning och tankarna bakom den.

Banstyrning?

På modelljärnvägen styrs tågen, ibland direkt med en traditionell trafo (”analogt”) eller via ett digitalt styrsystem (”digitalt”).
Styrningen av tågen kallar vi tågstyrning.

På modelljärnvägen finns också växlar, signaler, vändskivor etc. Dessa styrs också, ibland direkt med fingrarna, ibland mekaniskt med pianotrådar dragna under banan och ibland med elektriska växelmotorer styrda med strömbrytare eller datorer.
Styrningen av dessa saker kallar vi banstyrning.

För alla

Tågstyrning och banstyrning kan hanteras oberoende av varandra!
Många kör tågen ”analogt” och växlarna med strömbrytare, andra kör tågen ”digitalt” och växlar med pianotrådar, etc.

MGP’s banstyrning går utmärkt att använda vare sig tågstyrningen är ”analog” eller ”digital”, och oberoende av märken på tågstyrningen.
Så oavsett om man kör tågen med Roco, Märklin, etc., så går det utmärkt att bygga tågstyrningen med komponenter från MGP.

Och vill man styra tågen med dator – inga problem, MGP’s banstyrning går utmärkt att styra från samma dator som tågen!

Ingen dyr centralenhet behövs – så banstyrningen blir ett kraftfullt alternativ för moduler, som t.ex. en fristående styrning på en lite stationsmodul.

Enkelt

Minsta möjliga ”system” är en ensam servodekoder med upp till 5 servon. Koppla in ett servo på servoutgången och en knapp till knappingången. Anslut spänning, tryck på knappen och servot rör sig.  Behöver du skifta pol i växelns hjärtstycke – uttag finns på dekodern för detta också.

Vill du kunna anpassa servots egenskaper, t.ex. snabbhet, storlek på utslag etc. så går det också. Detta görs enkelt från en App i en mobiltelefon.
Inställningarna hanteras i klartext! Inga svårförståeliga ”cv” med värden som ska letas upp i tabeller!
För inställningarna behövs dock ett litet gränssnitt som kopplar telefonen (trådlöst) till dekodrarna – låna av en kompis/klubben eller köp ett eget – kostar inte mycket.

Vill man ha fler komponenter, t.ex. bygga en ställverkspanel, så kopplas alla delar ihop med en enkel kabel, typ telefonkabel. Delarna bildar då ett nätverk. Detta gör att alla delar kan samverka – panelen kan styra allt och visa exakt vad som händer.

Vill man någon gång koppla in en dator så kopplas datorn in på samma ”nätverk” och den kan sedan delta i styrningen, visa vad som händer och själv lägga om växlar.

Kraftfullt

De olika dekodrarna kopplas ihop till ett nätverk. Allt vad en dekoder gör berättar den för alla på nätverket.
Det innebär att det är enkelt att bygga ett kraftfullt styrsystem då alla delar hela tiden har tillgång till allt vad som händer.
En ställverkspanel kan t.ex. visa växlarnas läge, en signal kan ställa om sig till rött om växeln bakom står fel, etc.

Dekodrarna i sig är kraftfulla – ett minimum av inställningar behövs för att göra storverk.
Exempel - för att få en tågsignal att fungera:

  • koppla in den till signaldekodern, berätta vilken utgång den ligger på, berätta vad det är för typ av signal (t.ex. svensk 4-sken).  Nu kan signalen styras från t.ex. en panel på signalens adress.
  • Ska signalen visa ”Kör 40” beroende på en bakomliggande växel – ange adressen på den växeln. Nu visar signalen ”Kör 40” när det behövs.
  • Ska signalen visa läget på en efterföljande signal, s.k. ”försignalering” – ange adressen till den efterföljande signalen. Nu är försignaleringen igång.

Servodekodern klarar självklart ”enkla” saker som beroenden mellan växlar (som i spårkors och spårövergångar i dubbelspår) och tågvägar (lägg om flera växlar med en order),
men också mer komplicerade saker som helautomatiska vändslingor och järnvägsövergångar.

Med paneldekodern bygger man ställverkspaneler med knappar och LED (lysdioder).
Ställ in vad en knapptryckning betyder, t.ex. lägg om en växel eller signal. Ställ in när en LED ska lys, t.ex. när en växel ligger rakt, eller ett spår är upptaget, en signal visar rött etc.
Den hanterar tågvägar både med en och tvåknappsmetoden.

Tack vare att alla enheter berättar vad som händer på nätverket kan flera paneler användas samtidigt, även om dom visar delvis samma områden. Så kan en liten rangeringspanel byggas direkt vid rangeringsområdet, samtidigt som en större fjärrstyrningspanel finns centralt placerad – och t.o.m. samtidigt som ett större datorbaserat ställverk kanske står i ett annat rum. Alla visar rätt oavsett varifrån en växel läggs om!!!

Systemet i sin helhet kan bli riktigt stort och kraftfullt, men uppbyggnaden med små intelligenta komponenter gör det förvånansvärt enkelt att bygga!
Och kom ihåg – ingen körcentral eller dator behövs!

Teknikberoende?

Är MGP’s banstyrning något udda specialsystem?

Nej – grunden i systemet är nätverket som kopplar ihop enheterna.
Detta nätverk följer en mycket vanlig leverantörsstandard med namnet LocoNet.

LocoNet är framtaget av företaget Digitrax och licensieras till många tillverkare av utrustning, däribland Roco, Uhlenbrock m.fl.
Utrustning baserade på LocoNet kan användas tillsammans och det går t.ex. alldeles utmärkt att styra en växeldekoder från någon annan tillverkare, från en panel byggd på MGP’s komponenter.

Speciellt för MGP’s uppsättning dekodrar är den höga graden av inbyggda funktioner och användarvänligheten.

En plats där man kanske behöver använda andra dekodrar än MGP’s, är växelstyrningen.
Vi rekommenderar å det varmaste att använda servon och MGP’s servodekoder på banan, men har man redan traditionella växelmotorer och vill behålla dessa, så kan växeldekodrar anpassade för dessa användas. Ta kontakt för rekommendation på lämpliga fabrikat!