Vändskivedekoder

E-post
Dekoder/drivning för styrning av vändskiva.
Turntable DecoderTurntable Decoder

Pris 370,00 kr
Pris utan moms 296,00 kr
Sensor for turntableTurntable DecoderSensor for turntableTurntable Decoder
Beskrivning

Dekoder för styrning av vändskivor.

Dekodern erbjuder fria spårlägen, inställbar hastighet och acceleration, fjärrstyrning till varje spårläge, återkoppling för positioner eller rörelse etc.

Kan användas för egenbyggda vändskivor eller efter ombyggnad av andra vändskivor.

Styrd motor skall vara av typen stegmotor. Dekodern har anslutning för unipolär stegmotor på max 500mA.
Bipolära motorer kan användas tillsammans med separata motordrivkort anpassade för motorn och önskad effekt.

Dekodern arbetar med fria spårlägen, dvs spåren kan ansluta på valfri plats runt skivan. Positionen för spåret ställs in i dekodern och dekodern kan därefter styra skivan till rätt position.
Upp till 24 spår kan hanteras.

På kortet finns tre knappar som dels kan användas för stegning mellan spårlägena och dels används för programmering av nya spårlägen.
Anslutning finns för att koppla in separata knappar med samma funktion.

Dekodern kan styras via LocoNet och fungerar fullt ut med MGPs övriga komponenter.
Så kan t.ex. paneldekodern användas för en avancerad styrning med direktstyrning till varje spårläge m.m.
Även återkoppling finns, så paneldekodern kan visa med ljus när ett spårläge ligger, skivan är i rörelse etc.

Dekodern använder en avkänning på skivan för att hitta en fast position. Denna utgörs av en läsgaffel och medföljer dekodern.
Läsgaffeln sitter på ett litet kort och skall placeras under skivan. På skivans undersida fästs en liten plastpinne som passerar genom läsgaffeln vid rotation. Punkten på skivan där pinnen sitter blir dekoderns referensläge - "noll grader". Alla spårlägen räknas ut efter denna punkt.
Skulle skivan fastna och komma ut synk, så kommer dekoderns att upptäcka detta och återställa sig nästa gång nollpunkten passerar genom läsgaffeln.

Om extern polarisering av vändskivan behövs så kan detta skötas av dekodern tillsammans med ett reläkort.

Dekodern kan driva mindre stegmotorer av unipolär typ och max 500mA. Exempel på sådan är den vanlig förekommande "28BYJ-48" som finns på nätet eller här från Electrokit.
Antal steg på stegmotor och utväxling väljs så det passar vändskivan som skall drivas.
Kraftigare motorer är oftast Bipolära och för dessa krävs en separat motordriving. MGP kommer med en sådan men även andra fabrikat kan användas. Mer info om detta kommer eller kan fås per epost.

Dekodern kan användas utan andra komponenter från MGP. Då kan grundinställningar som spårlägen ställas in via knappar på dekodern.
För fler inställningar, såsom hastighet, acceleration m.m. används Bluetoothkortet och App (i dagsläget Android).

Spänningsaggregat på 5 volt, 1-2 A skall användas, medföljer ej. Spänningaggregatet är typ "mobiltelefonladdare" med kontakt "USB micro".

Länk till instruktionen för vändskivedekodern.

Dekodern är i dagsläget tillgänglig som beta-version. Detta innebär att det fortfarande sker utveckling av programvaran och vissa funktioner kan komma att ändras.
Då den ännu inte är serieproducerad så kan några dagars extra leveranstid förekomma.