Spårdetektering 5

E-post
Strömavkännande detektorkort för 5 spår
avk_5_b_800.pngDetektorkort med 5 anslutningar

Pris 250,00 kr
Pris utan moms 200,00 kr
avk_5_800.pngavk_5_800.png
Beskrivning

Kort som känner av närvaron av ett tåg på spåret genom tågets strömförbrukning.

Kortet ansluts till spåret genom att den strömmatande ledningen träs genom hålet på en transformator på kortet. Konstruktionen oraskar obetydligt spänningsfall för spårmatningen.

Kortet har anslutning för 5 spår.

Utgångarna på kortet ansluts till ingångar på dekodrarna Servo5 eller Signal10.

Känsligheten kan justeras genom antal varv som ledningen dras genom transformatorn, flera varv, kger känsligare indikering. Om den passerar en gång så indikeras från kring 3mA.
Nivån på indikerad ström kan också finjusteras med inställning på kortet.

Kortet skall matas med 5-12DC.
Denna kan tas från ansluten dekoder.

Utgångar mot dekoder är normalt 0/5 volt vid användning med MGPs dekodrar.
Möjlighet finns också att använda sk. "open collector" vid anslutning till andra kort.

Instruktion finns här.