Stängt för sommarledigheter t.o.m. vecka 32.
Beställningar skickas en dag ca varannan vecka.
För support, använd epost.

Möllehems Gårdsproduktion (MGP) hanterar personuppgifter om våra kunder.
I det följande beskrivs vilka uppgifter och hur de används.

Kontaktuppgifter vid frågor:

Möllehem Gårdsproduktion
Kongsmarken 372
247 99 Genarp

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon: 010-550 2990


Personuppgifter som vi sparar

Vid köp i webbutiken sparas följande:
• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Orderhistorik
• IP-adress

Ovanstående uppgifter hanteras också vid beställningar via epost, telefon och liknande.

Vid fakturering och bokföring hanteras också, utöver ovanstående:
• faktureringshistorik

Vid intresseanmälan i webbutiken sparas följande:
• E-postadress

MGP sparar e-post-kommunikation med supportärenden och frågor.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:
• Tillhandahålla varor och fullgöra våra förpliktelser gentemot dig i samband med köp.
• Hjälpa dig som kund vid supportkontakter
• Skicka meddelanden om uppdateringar och nya varor.
• Fullgöra åtaganden i samband med hantering av garanti- reklamations- och returärenden
• Följa gällande lagstiftning

Rättslig grund för insamling av personuppgifter
Fullgörande av köpeavtal. Hanteringen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.
Berättigat intresse. Vi vill tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera produktuppdateringar och kundserviceärenden.


Lagring av och tillgång till personuppgifter
MGP lagrar de uppgifter vi samlat under så lång tid som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtagande gentemot dig avseende de ändamål som de samlades in för.

Personuppgifter hålls strikt konfidentiellt inom MGP.
Grundläggande adressuppgifter kan överföras till tredje part i samband med transport av dina varor.

Övrigt
Vi använder oss INTE av cookies och andra liknande tekniker för kartlägga beteenden och liknande.

Du kan närsomhelst få utdrag på vilka uppgifter vi sparat om dig.
Du kan också närsomhelst begära att uppgifterna raderas. Denna begäran begränsas dock till uppgifter som inte krävs av bokföringsmässiga skäl.
Ta kontakt via epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.