Servodekoder 2

E-post
Växeldekoder för semoforer och växlar utrustade med RC-servon
servo 2servo 2

Pris 230,00 kr
Pris utan moms 184,00 kr
Beskrivning

En dekoder för semaforer och växelstyrning på modelljärnvägen.

Dekodern kontrollerar 2 servon.

Dekodern är framtagen för semaforer monterade i FREMOs signalschakt "Wattenscheider " och dekoderns yttermått passar alltså i dessa schakt.

Omläggning styrs lokalt med knappar och/eller från växelpanel eller dator via LocoNet.

Alla inställningar görs via LocoNet, t.ex. mha mobiltelefon och bluetooth-gränssnittet.

Mycket enkel att handha men ändå rikligt utrustad med inställningsmöjligheter.

Full kompatibel med LocoNet och kan alltså användas tillsammans med andra loconet-produkter på marknaden.

Dekodern tar sitt strömbehov från LocoNet och behöver alltså ingen separat strömförsörjning. LocoNet ("railsync") skall ha tillräcklig kapacitet så det kan vara lämpligt att mata LocoNet med separat ströförsörjing, se elkort.

Funktioner:

- Styr 2 servon av den typ som används i RC-hobbyn.

- ingångar för trycknappar/switchar för lokal omläggning av växlarna.

- inställbar hastighet för servona, dvs hur snabbt serot skall röra sig ställs in efter eget tycke.

- servonas utslagsvinklar, riktning etc är inställbart.

- stöd för växelvägar, dvs. en omläggningsorder kan lägga flera växlar rätt för att ge en väg fram till t.ex perrongen. 5 olika vägar med 6 växlar per väg kan ställas in. En växelväg har egen adress. Växlar som skall ingå i växelvägen kan finnas på både internt på dekodern eller externt på andra dekodrar.

- beroende mellan växlar, t.ex två vingar på en semafor där den ene automatiskt kan lägga om den andra.

- låsning, t.ex om man vill använda en nyckel för att möjliggöra växling på en lastplats.

- 4 ingångar (1/0) för avkodare av spårstatus (upptaget spår). Denna funktion använder samma ingångar som knappar för lokal omläggning och dessa båda funktioner kan alltså inte användas samtidigt. 

- Avancerad regelstyrning efter händelser på modelljärnvägen där växlarna kan fås att slå om baserat på upptagna spår, signalers läge, andra växlars läge etc.

- stöd för att definiera riktningsberoende spårindikering, dvs kan indikera när ett tåg passerar ett spår i en given riktning.

- m.m.

Regelhanteringen gör att dekodern kan användas till avancerade uppgifter som en helautomatiserade vändslingor och järnvägsövergångar!

 

 Manualen är under framtagning. Tills vidare kan manualen för "Servo 5" följas då funktionerna är i stort sett likvärdiga: Instruktion Servodekoder