Servodekoder 5

E-post
Växeldekoder för växlar utrustade med RC-servon
Servo5 decoder

Pris 330,00 kr
Pris utan moms 264,00 kr
Beskrivning

En dekoder för växelstyrning på modelljärnvägen.

Dekodern kontrollerar upp till 5 servon och hanterar också ev. polarisering av växlarna.

Omläggning av växlarna styrs lokalt med knappar och/eller från växelpanel eller dator via LocoNet.

Alla inställningar görs via LocoNet, t.ex. mha mobiltelefon och bluetooth-gränssnittet.

Mycket enkel att handha men ändå rikligt utrustad med inställningsmöjligheter.

Full kompatibel med LocoNet och kan alltså användas tillsammans med andra loconet-produkter på marknaden.

Spänningsaggregat på 5V, 1-2 A skall användas och medföljer ej. Spänningsaggregatet är typ "mobiltelefonladdare" och kontakten är "USB micro".

Funktioner:

- Styr 5 servon av den typ som används i RC-hobbyn.

- hanterar polarisering av växlarnas mittstycke.

- ingångar för trycknappar/switchar för lokal omläggning av växlarna.

- inställbar hastighet för servona, dvs hur snabbt en växel skall röra sig ställs in efter eget tycke.

- servonas utslagsvinklar, riktning, polaritet etc är inställbart.

- stöd för växelvägar, dvs. en omläggningsorder kan lägga flera växlar rätt för att ge en väg fram till t.ex perrongen. 5 olika vägar med 6 växlar per väg kan ställas in. En växelväg har egen adress. Växlar som skall ingå i växelvägen kan finnas på både internt på dekodern eller externt på andra dekodrar.

- beroende mellan växlar, t.ex två växlar som ger en övergång mellan dubbelspår där den ene automatiskt kan lägga om den andra.

- låsning av växlar, t.ex om man vill använda en nyckel för att möjliggöra växling på en lastplats.

- 5 ingångar (1/0) för avkodare av spårstatus (upptaget spår). Denna funktion använder samma ingångar som knappar för lokal omläggning och dessa båda funktioner kan alltså inte användas samtidigt. 

- Avancerad regelstyrning efter händelser på modelljärnvägen där växlarna kan fås att slå om baserat på upptagna spår, signalers läge, andra växlars läge etc.

- stöd för att definiera riktningsberoende spårindikering, dvs kan indikera när ett tåg passerar ett spår i en given riktning.

- m.m.

Regelhanteringen gör att dekodern kan användas till avancerade uppgifter som en helautomatiserade vändslingor och järnvägsövergångar!

 

 Länk till Instruktion Servodekoder

 

En demo kring omslagshastighet: