Reläkort

E-post
Reläkort
Reläkort

Pris 60,00 kr
Pris utan moms 48,00 kr
Beskrivning

Ett reläkort avsett för t.ex. omläggning av spårström.

Kan drivas från t.ex. servokort.

Drivs med 5 volt DC och styringången styrs med 0/5volt från t.ex. utgång på servokort eller en mikrodator.

Två ingångar, In1 och In2 och två utgångar Ut1 och Ut2. Beroende på reläets läge kopplas In1>Ut1 och In2>Ut2, alternativt In1>Ut2 och In2>Ut1.

Reläet klarar 5A (25VDC, 250VAC).