Paneldekoder

E-post
Dekoder för att bygga ställverk till mdelljärnvägen
Panel decoderPanel decoder

Pris 360,00 kr
Pris utan moms 288,00 kr
Beskrivning

OBS.
En ny version av kortet släpps under juni 2023. Detta kort kan nu strömförsörjas via LocoNet-kabeln.
Den USB-kontakt som funnits tidigare är borttagen.
Kortet har en skruvplint där 5volt kan matas som alternativ till LocoNet-matning.
Det nya kortet är svart medan det tidigare var grönt.

Dekoder för att bygga ställverkspaneler för styrning av modelljärnvägen.

Dekodern styr andra dekodrar kopplade till LocoNet.

En dekoder kan hantera 16 knappar för t.ex. omläggning av växlar, signaler, ställa hela tågvägar m.m.

För indikering av .ex. växellägen används lysdioder. Upp till 64 lysdioder kan användas. För inkoppling av lysdioderna används drivkort typ 3 eller 12.
Lysdioderna kan visa växellägen, upptagna spår, signaler m.m.

Mycket enkel att koppla in och ställa in.
En knapp ansluts till ingången och via en app på mobiltelefon anges vad som skall styras när knappen trycks in och på vilket sätt det skall styras - t.ex. "ställ växel 55 i rakläge".
För en lysdiod anges istället för vilken händelse den skall lysa - t.ex. "när växel 55 ligger i rakläge".

Hanterar tågvägar, dvs. en omläggningsorder kan lägga flera växlar rätt för att ge en väg från t.ex. en infart till perrongen.
12 olika vägar med 6 växlar per väg kan ställas in.
En växelväg har egen adress och lysdiod kan användas för att visa om en hel växelväg ligger rätt.

Hanterar knappkombinationer, där två knappar tillsammans kan användas för att lägga t.ex. en växelväg.

Stöd för att definiera riktningsberoende spårindikering, dvs kan indikera när ett tåg passerar ett spår i en given riktning.

För inställningar används Bluetoothkortet och App (i dagsläget Android).

Två alternativa sätt att ge dekodern ström. På kortet finns två byglar som används för att välja matning.
  1. Skruvplint finns för anslutning av 5 volt DC. Om extern matning används skall byglarna tas bort.
  2. Dekodern kan strömförsörjas via LocoNet-kabeln, om denna har tillräcklig kapacitet. Vid strömmatning från LocoNet skall byglarna sitta på plats.
För att använda strömmatning från LocoNet, rekommenderas det att använda MGP Elkort.

 

Länk till Instruktion Paneldekoder