Signaldekoder, Svensk signaler

E-post
Dekoder för svenska signaler på modelljärnvägen

Pris 325,00 kr
Pris utan moms 260,00 kr
Beskrivning

Dekoder för att styra signaler på modelljärnvägen.

Dekodern använder LocoNet för kommunikation.

Dekodern jobbar med svenska signalbilder och hanterar 10 signaler med upp till 5 ljus i varje.
Tändning och släckning av ljus simulerar verklighetens mjuka övergångar. Blinktider, ljusintensitet etc. kan ställas in i dekodern.

Signalerna kan styras externt från dator eller kontrollpaneler, och/eller fungerar helt automatiskt baserat på upptagna spår, växellägen och andra signalers läge.
Använder LocoNet och fungerar tillsammans med andra enheter med loconet-stöd.

16 ingångar för avkodare av spårindikering (upptaget spår).
Stöd för att definiera riktningsberoende spårindikering, dvs kan indikera när ett tåg passerar ett spår i en given riktning.

 

Spänningsaggregat på 5 volt, 1-2A skall användas, medföljer ej. Spänningsaggregatet är typ "mobiltelefonladdare" och kontakten "USB micro".

Avsedd för signaler uppbyggda med LED-ljus. Signalerna kopplas in på LED drivkort typ 3 eller 12.

 

Länk till Instruktion Signaldekoder