Signaldekoder, Danska signaler

E-post
Dekoder för danska signaler på modelljärnvägen

Pris 325,00 kr
Pris utan moms 260,00 kr
Beskrivning

Signaldekodern är något försenad och börjar levereras i Maj, vecka 20!

Dekoder för att styra signaler på modelljärnvägen.

Dekodern använder LocoNet för kommunikation.

Dekodern jobbar med danska signalbilder och hanterar 10 signaler med upp till 5 ljus i varje.
Tändning och släckning av ljus simulerar verklighetens mjuka övergångar. Blinktider, ljusintensitet etc. kan ställas in i dekodern.

Signalerna kan styras externt från dator eller kontrollpaneler, och/eller fungerar helt automatiskt baserat på upptagna spår, växellägen och andra signalers läge.
Använder LocoNet och fungerar tillsammans med andra enheter med loconet-stöd.

16 ingångar för avkodare av spårstatus (upptaget spår).
Stöd för att definiera riktningsberoende spårindikering, dvs kan indikera när ett tåg passerar ett spår i en given riktning.

Spänningsaggregat på 5 volt, 1-2A skall användas, medföljer ej. Spänningsaggregatet är typ "mobiltelefonladdare" och kontakten "USB micro".

Avsedd för signaler uppbyggda med LED-ljus. Signalerna kopplas in på LED drivkort typ 3 eller 12.

 

Länk till Instruktion Signaldekoder